NỘI DUNG BÀI GIẢNG

ProfessorDocumentDetailTinh

   Minimize
Bài giảng môn học Tài chính công (Cao học)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PGS.TS.Sử Đình Thành
Ngày: 14/03/2010 22:58

Bài giảng môn học Tài chính công (Cao học)

1
 Nhập Môn
2 Công Cụ Thực Nghiệm
3 Hàng Hóa Công
4
 Tài Chính Công
5 Lợi Ích và Chi Phí
6 Lựa Chọn Công
7 Ngoại tác
8 Nguyên Lý Phân Tích
9 Phân Cấp Tài Khóa

Tài liệu đọc thêm
1.6-Lobbying Disclosure Act of1995

2.benifits-cost analysis

3.CorruptionOptimalTaxationandGrowth

4.Deficit Finance

5.demoecon

6.Doucouliagos_Ulubasoglu_2006

7.edcostanedpaper02

8.free-rider

9.free-riderproblem

10.global warming

11.IPSR2006

12.Mechanism Design

13.Shadow Pricing in Cost

14.TheProblemSocialCost


Download bài giảng :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các Bài Giảng Tham Khảo Khác:
        26/12/2012 16:04   Bài giảng Tài chính tiền tệ (cao học K22)
        08/06/2010 14:34   Phân tích chính sách thuế - Cao học
        08/06/2010 11:00   Quản trị công - Cao học
        08/06/2010 10:54   Tài chính công - Cao học
        28/04/2010 14:40   Bài giảng môn học Tài chính tiền tệ (45 tiết)
        28/04/2010 14:27   Bài giảng môn học Tài chính công

 

 
  Cựu sinh viên nổi bật
Đặng Công Huẩn
 Tiến sỹ, Phó Chủ tịch Tỉnh Kiên Giang
--------------------------
Nguyễn Tuấn Minh
 Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
--------------------------
Nguyễn Bá Quốc
 Phó cục trưởng cục thuế tỉnh Bình Phước
--------------------------
Lê Khắc Ghi
 Giám đốc sở Tài chính tỉnh Kiên Giang
--------------------------
Trương Hải Phương
 Cục trưởng Cục thuế tỉnh Vĩnh Long
--------------------------
Nguyễn Hữu Chí
 Thứ trưởng Bộ Tài Chính
--------------------------
 
   Tài liệu tham khảo
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
 
   Ảnh tư liệu
Tất cả ...